Genomgång av Avenue-programmet. Hämta kaffe, papper, penna, och lås in ungarna (eller dig själv) i garderoben.

Du kan också pausa och komma tillbaka när du hinner!

Nu kör vi!