Idag ska vi prata om fas 2 i Avenue-programmet, som handlar om att systematisera.